Quebec công bố kết quả Arrima lần đầu tiên kể từ tháng 1/2020

Quebec công bố kết quả Arrima lần đầu tiên kể từ tháng 1-2020

Bộ Di Trú, Vấn Đề Pháp và Hội Nhập Quebec đã công bố chi tiết kết quả nhập cư lần thứ 2 trong 2020, lần công bố kết quả gần nhất đã diễn ra cách đây khoảng 6 tháng.

Vào ngày 18/06/2020, Quebec đã mời 7 ứng viên nộp hồ sơ để nhân Giấy chứng nhận lựa chọn Quebec (CSQ) Những viên này trước đây đã đăng ký vào Chương trình định cư diện tay nghề Quebec và họ đang ở Canada với Giấy phép làm việc, trong thời gian đó, có khoảng 16.000 hồ sơ và đơn đăng ký bị hủy bởi sự ra đời của Đạo Luật Bill 9.

Chính phủ Quebec trước đó đã tuyên bố vào tháng 08/2019 rằng các lần công bố kết quả cho các ứng viên này sẽ diễn ra cho đến 16/01/2020. Tuy nhiên, lần công bố kết quả và phát hành lời mời cho 7 ứng viên này vẫn bao gồm các ứng viên bị ảnh hưởng bởi Đạo Luật Bill 9.

Để nhận được mời, các ứng viên cần phải viết một thư trình bày nguyện vọng của họ với MIFI trước ngày 17/12/2019. Họ cũng cần phải là người tạm trú tại Quebec khi họ nộp đơn, sở hữu giấy phép làm việc hoặc giấy phép học tập tại tỉnh bang này.

Để định cư tại Quebec theo Chương trình định cư diện tay nghề, trước tiên, các ứng viên phải nộp thư trình bày nguyện vọng thông qua Arrima. MIFI sau đó sẽ xem xét các hồ sơ và đưa ra lời mời cho những người đáp ứng các yêu cầu cụ thể dựa trên nhu cầu thị trường lao động của Quebec.

Arrima là gì?

Arrima được giới thiệu vào năm 2018 để quản lý danh sách bao gồm các ứng viên cho của chương trình nhập cư diện tay nghề Quebec sau khi chương trình được chuyển từ cách tiếp cận bằng cách đăng ký hồ sơ giấy, ai đến trước phục vụ trước sang hệ thống thể hiện nguyện vọng nhập cư vào Quebec.

Hệ thống Bày tỏ nguyện vọng nhập cư (EOI) của Quebec quản lý các ứng viên mong muốn có được CSQ, được yêu cầu để nộp hồ sơ thường trú tại tỉnh bang Quebec thông qua chương trình định cư diện tay nghề Quebec.

Các ứng viên thể hiện sự quan tâm của họ bằng cách tạo một hồ sơ trong Arrima, sau đó được đặt vào nhóm ứng viên và được xếp hạng dựa trên điểm số và các tiêu chí khác.

Bộ Di Trú Quebec đưa ra lời mời đăng ký CSQ dựa trên điểm số của ứng viên hoặc các yếu tố khác như nhu cầu lao động của tỉnh bang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *