Người sở hữu quốc tịch Canada tự hào về quyền công dân, địa vị, và sự tự do mà họ có được.

Quốc tịch Canada

Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) là cơ quan của chính phủ liên bang quản lý việc cấp quốc tịch cho những người nộp đơn xin quốc tịch và cho cả công dân Canada hiện tại.

Kể từ năm 2010, Canada đã đón trung bình hơn 260.000 thường trú nhân mỗi năm. Nhiều người trong số họ đang trong một hình trình để trở thành công dân Canada. Và sẽ nhiều người hơn nữa, sẽ nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada trong tương lai. Khi quá trình đó hoàn tất, họ sẽ tuyên thệ trung thành với cam kết về trách nhiệm và đặc quyền của công dân Canada.

Tư cách công dân Canada

Một người nhập cư Canada có thể nộp đơn xin quốc tịch Canada sau khi dành ít nhất 3 năm ở Canada với tư cách là thường trú nhân. Bạn phải đáp ứng một số điều kiện cơ bản để trở thành công dân Canada.

Nộp đơn xin quốc tịch Canada

Bạn sẽ cần phải đáp ứng một số yêu cầu để nộp đơn xin nhập tịch Canada và sau đó có thể cần thực hiện bài kiểm tra quốc tịch Canada. Bạn cần tìm hiểu kỹ về quy trình nhập tịch Canada trước khi nộp hồ sơ.

Lễ nhập tịch Canada

Khi bạn được chấp thuận cho việc trở thành công dân Canada, bạn có thể tham dự lễ nhập tịch để thực hiện lời thề bắt buộc đối với mọi công dân đất nước này. Lễ nhập tịch đã từng được tổ chức trực tuyến do những hạn chế của lệnh đóng cửa đất nước vỉ đại dịch Covid-19 diễn ra vào đầu năm 2020.

Quyền và trách nhiệm của công dân Canada

Thường trú nhân Canada được hưởng nhiều nhưng không phải tất cả các quyền của công dân Canada. Với tư cách là một công dân Canada, bạn có nhiều quyền lợi hơn thường trú nhân, bao gồm các quyền lợi tương tự thường trú nhân và các quyền lợi bổ sung. Tìm hiểu thêm tại đây.

Song tịch (Hai quốc tịch)

Canada công nhận hai quốc tịch. Bạn không bị Canada yêu cầu từ bỏ quyền công dân trước đây khi bạn trở thành công dân Canada.