Quy trình thực hiện chương trình đề cử tỉnh bang BC diện tay nghề và Express Entry BC

Qui trình

Đăng ký -> Được mời (tỉnh bang) -> Nộp hồ sơ -> Quyết định -> Nộp hồ sơ IRCC -> PR

Đăng ký

Quy trình là gì?

Bạn chấp nhận một thỏa thuận công việc không xác định thời hạn*, toàn thời gian từ một nhà tuyển dụng B.C. những người sẵn sàng hỗ trợ bạn trong quá trình đăng ký BC PNP. Ngoại lệ áp dụng cho thỏa thuận công việc trong trường hợp bạn có một văn bằng tốt nghiệp từ một trường đại học B.C. trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng hoặc y tế.

Nếu bạn và chủ lao động đáp ứng các yêu cầu của chương trình và chủ lao động đồng ý hỗ trợ bạn, bạn có thể đăng ký vào BC PNP.

Xin lưu ý rằng nếu bạn quan tâm đến các diện nhập cư sau, bạn không cần phải đăng ký mà có thể tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp đến các ứng dụng thông qua  BC PNP Online:

– Diện tay nghề – Chuyên gia Y tế

– Diện tay nghề – Nghiên cứu sinh quốc tế

– Express Entry BC – Chuyên gia Y tế

– Express Entry BC – Nghiên cứu sinh quốc tế

* Xem Phụ lục 1: BC PNP Tech Pilot cho “đề nghị công việc không xác định thời hạn” ngoại ngành nghề công nghệ đủ điều kiện.

Hệ thống đăng ký nhập cư diện tay nghề là gì?

Hệ thống đăng ký nhập cư diện tay nghề là một hệ thống quản lý cho phép BC PNP ưu tiên các ứng viên có tác động tích cực để đảm bảo thúc đẩy nền kinh tế tỉnh bang. Vì đây là một hệ thống dựa trên điểm, bạn sẽ nhận được một số điểm dựa trên thông tin bạn cung cấp.

Điểm đăng ký của bạn sẽ xác định bạn có nhận được lời mời để nộp hồ sơ cho chương trình BC PNP diện tay nghề.

Cách thức hoạt động

Bạn phải tạo một Hồ sơ cá nhân trực tuyến trên BC PNP Online và hoàn thành tất cả các hạng mục. Bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin liên hệ của bạn vào mục và đảm bảo rằng tất cả các tin được yêu cầu là mới nhất. Để biết hướng dẫn về cách hoàn tất đăng ký, vui lòng xem Hướng dẫn kỹ thuật BC PNP diện tay nghề và Express Entry BC.

Sau khi bạn hoàn thiện đăng ký, bạn sẽ nhận được điểm đăng ký và sẽ được đưa vào một danh sách lựa chọn cho nhóm mà bạn đăng ký. Đăng ký của bạn thành công khi bạn nhận được email xác nhận bao gồm số đăng ký BC PNP. Đăng ký của bạn sẽ vẫn còn trong danh sách lựa chọn tối đa là 12 tháng kể từ ngày nộp.

Việc đăng ký là miễn phí. Nếu bạn được mời để nộp hồ sơ, bạn sẽ được yêu cầu phải trả một khoản phí như là một phần của quá trình nộp đơn trực tuyến.

Định kỳ, BC PNP sẽ mời những người đăng ký có số điểm cao nhất từ mỗi hạng mục đăng ký. Thông tin thêm về quy trình nhận được lời mời để nộp hồ sơ có thể được tìm thấy trong mục mời nộp hồ sơ.

Đăng ký vào hệ thống diện tay nghề không phải là nộp hồ sơ vào BC PNP hay được đảm bảo rằng sẽ được mời nộp hồ sơ.

Hãy cẩn thận đánh giá các chương trình và các yêu cầu trước khi hoàn thành việc đăng ký. Bạn phải đáp ứng các tiêu chí về chương trình vào thời điểm đăng ký.

Thông tin quan trọng

– Đăng ký của bạn sẽ được chỉ định một số điểm theo các yếu tố chấm điểm tại thời điểm đăng ký.

– Không có lệ phí đăng ký.

– Bạn chỉ có thể đăng ký 1 hồ sơ BC PNP trong 1 thời điểm.

– Đăng ký của bạn chỉ có giá trị cho diện nhập cư mà bạn lựa chọn.

– Sau khi bạn hoàn tất đăng ký, hãy đảm bảo rằng bạn nhận được email xác nhận bao gồm số đăng ký BC PNP của bạn. Nếu bạn không nhận được email này trong vòng 24 giờ, vui lòng tham khảo Hướng dẫn kỹ thuật BC PNP diện tay nghề và Express Entry BC để có thêm thông tin chi tiết.

– Định kỳ, BC PNP BC sẽ mời những người đăng ký có điểm số cao nhất từ mỗi diện nhập cư theo hệ thống đăng ký diện tay nghề

– Nếu bạn cần thay đổi thông tin mà bạn đã nhập trong hồ sơ đăng ký của bạn, bạn sẽ hủy đăng ký và gửi đăng ký mới với thông tin được cập nhật. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng hồ sơ hiện tại của bạn. Vui lòng xem kỹ các yêu cầu của chương trình trước khi hoàn tất đăng ký của bạn

– Điều quan trọng là đảm bảo hồ sơ và thông tin đăng ký là mới nhất, sự khác biệt giữa các thông tin trong đăng ký của bạn và thông tin lúc nộp hồ sơ của bạn có thể dẫn đến từ chối cho BC PNP. Xin lưu ý rằng, tại thời điểm bạn hồ sơ của bạn được chấp thuận, nếu tổng số điểm của bạn thấp hơn so với số điểm lúc bạn được mời nộp hồ sơ, hồ sơ của bạn sẽ bị từ chối. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem mục mời nộp hồ sơ trong hướng dẫn này.

– Nếu các điều khoản và điều kiện của công việc của bạn đã thay đổi sau đăng ký nhưng cùng 1 chủ lao động, bạn có thể tiếp tục với hồ sơ của bạn.

– Nếu được mời nộp hồ sơ và bạn chọn nút “từ chối” trên bảng hiển thị, lời mời của bạn sẽ bị từ chối. Bạn có thể gửi một đăng ký mới bất cứ lúc nào, Tuy nhiên, đăng ký lại không đảm bảo có một lời mời nộp hồ sơ.

– Một lời mời nộp hồ sơ không đảm bảo rằng hồ sơ của bạn sẽ được chấp thuận cho đề cử.

– Bạn có thể kiểm tra thông tin mới nhất về tình trạng đăng ký của bạn bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập bằng tài khoản của bạn vào hệ thống.

– Nếu bạn muốn xác nhận rằng email của bạn gửi đi và BC PNP đã nhận được, vui lòng bật chế độ phân phối cho người nhận hoặc người nhận đã đọc trong mục email khách hàng.

– Nếu tài liệu của bạn không có bằng tiếng Anh, bạn phải cung cấp bản dịch được chứng nhận với bản sao gốc. Tài liệu phải được đóng dấu và chứng nhận của một người thẩm quyền để công chứng tài liệu như là bản dịch chính xác.

Những điều cần biết khác

BC PNP có quyền thay đổi hệ thống đăng ký nhập cư diện tay nghề mà không cần thông báo trước, bao gồm các thay đổi hệ thống điểm số, thời hạn hồ sơ của bạn vẫn còn trong danh sách lựa chọn, số lượng và tần suất lời mời nộp hồ sơ.

BC PNP có quyền ưu tiên các hồ sơ thuộc các ngành nghề có nhu cầu cao hoặc đóng góp các lợi ích kinh tế đáng kể cho British Columbia.

Đăng ký trong hệ thống nhập cư diện tay nghề không phải là nộp hồ sơ cho BC PNP hoặc bảo đảm rằng bạn sẽ được mời nộp hồ sơ

Đăng ký của bạn có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày nộp. Nếu bạn không nhận được lời mời nộp hồ sơ trước khi đăng ký hết hạn, nó sẽ hết hiệu lực. Sau đó, bạn có thể tạo và gửi đăng ký mới bằng cách sử dụng tài khoản BC PNP hiện có.

Số lượng và tần suất mời nộp hồ sơ được xác định bởi khả năng xử lý của BC PNP và có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra website của chúng tôi để biết thông tin về các lời mời gần đây nhất.

Đăng ký của bạn sẽ được xác định theo bảng điểm có sẵn vào thời điểm hoàn tất đăng ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *