Saskatchewan phát hành 502 lời mời cho các ứng viên tham dự chương trình đề cử tỉnh bang

Saskatchewan phát hành 502 lời mời cho các ứng viên tham dự chương trình đề cử tỉnh bang

Trong ngày 29/7/2020, tỉnh bang Saskatchewan đã công bố kết quả và phát hành 502 lời mời cho các ứng viên nhận đề cử tỉnh bang.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) phân các ứng viên thành 2 nhóm chính: Nhóm có hồ sơ trong hệ thống Express Entry và nhóm lao động tay nghề tại Saskatchewan.

Để được mời trong lần này, các ứng viên từ cả 2 nhóm cần phải nộp hồ sơ Bày tỏ nguyện vọng (EOI) với SINP.

SINP sử dụng hệ thống EOI để chọn ra những ứng viên có tiềm năng phát triển nhất. Các ứng viên cần thể hiện cam kết của mình để xây dựng một cuộc sống ở Saskatchewan bằng cách thể hiện kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, tuổi tác và khả năng kết nối và thúc đẩy nền kinh tế tỉnh bang.

SINP sử dụng 5 yếu tố này để đánh giá các ứng viên và cho họ điểm 100 trên hệ thống đánh giá điểm đối với người lao động quốc tế. Các ứng viên có điểm số cao nhất sau đó được nhận lời mời nộp hồ sơ để nhận đề cử tỉnh bang Saskatchewan.

Điểm tối thiểu được yêu cầu trong lần công bố kết quả 29/7/2020 là 70 cho cả 2 tiểu mục chương trình

Express Entry

Trong vòng mời mới nhất, Saskatchewan đã đưa ra 254 lời mời cho các ứng viên có hồ sơ trong danh sách Express Entry liên bang .

Hệ thống Express Entry của Canada được quản lý bởi chính phủ liên bang, dùng để quản lý các hồ sơ di trú cho 3 chương trình kinh tế: Chương trình định cư diện tay nghề liên bangChương trình định cư diện tay nghề chuyên môn liên bangChương trình dành cho người có kinh nghiệm tại Canada.

Nếu các ứng viên trong nhóm Express Entry liên bang cũng điền vào EOI của Saskatchewan và họ đã ghi được 70 điểm trong Hệ thống đánh giá điểm của SINP, họ có thể đã được mời trong lần công bố kết quả lần này.

Các ứng viên Express Entry, những người nộp đơn xin và nhận được một đề cử tỉnh bang từ tỉnh Saskatchewan sẽ được thưởng thêm 600 điểm cho điểm số Hệ thống đánh giá toàn diện (CRS) của họ. Đề cử này đảm bảo rằng họ sẽ được lời mời nộp hồ sơ (ITA) thường trú trong lần rút thăm Express Entry liên bang tiếp theo.

Diện tay nghề theo yêu cầu

Tiểu mục tay nghề theo yêu cầu dành cho các ứng viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry liên bang.

Có 248 ứng viên diện này được mời nộp hồ sơ để nhận đề cử tỉnh bang, và giống như hạng mục Express Entry, các ứng viên cần có số điểm là 70 để được chọn.

Để xem danh sách đầy đủ của 43 nghề nghiệp trong tiểu mục chương trình nhập cư này, hãy truy cập website của chính quyền tỉnh bang Saskatchewan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *