Sơ lược phương thức tính điểm chương trình đề cử tỉnh bang BC diện tay nghề và Express Entry BC

Điểm số của bạn sẽ được ghi nhận dựa trên thông tin bạn cung cấp. Các yếu tố dưới đây phác thảo cách tính điểm. Bạn không bắt buộc phải tải lên bất kỳ tài liệu nào trong quá trình đăng ký.

 Nếu bạn được mời để nộp hồ sơ, tất cả các thông tin mà bạn đã cung cấp trong đăng ký sẽ được xác minh với các thông tin cung cấp trong hồ sơ đã nôp

BC PNP có thể từ chối hồ sơ của bạn nếu:

– Không đáp ứng các chương trình hoặc các điều kiện yêu cầu nêu trong  hướng dẫn này

– Thông tin đăng ký của bạn thay đổi làm cho tổng số điểm giảm xuống thấp hơn số điểm công bố vào thời gian được mời nộp hồ sơ.

Bạn phải hoàn thành từng phần của việc đăng ký theo thứ tự để được gia nhập vào danh sách lựa chọn cho theo diện nhập cư của bạn.

Điểm tối đa là 200.

Bạn vẫn phải đáp ứng các điều kiện yêu cầu của diện nhập cư mà bạn chọn. Hãy cẩn thận đánh giá tất cả các chương trình và điều kiện yêu cầu trước khi hoàn thành đăng ký.

Nếu được mời nộp hồ sơ, và bạn nộp hồ sơ nhưng không đáp ứng các tiêu chí chương trình, hồ sơ của bạn sẽ bị từ chối.

Các hồ sơ không hoàn thiện sẽ không được chấp thuận, và phí nộp hồ sơ sẽ chỉ được hoàn lại nếu bạn rút hồ sơ trước khi BC PNP bắt đầu đánh giá nó. Bạn có thể liên hệ với PNP BC bằng văn bản bằng cách gửi email đến PNPinfo@gov.bc.ca  để rút đơn đăng ký của bạn và tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện được hoàn lại tiền hay không. Xin vui lòng cung cấp tên đầy đủ của bạn, ngày sinh của bạn, và ycủa chúng tôi BC PNP ứng dụng số tập tin trong yêu cầu email của bạn. Yêu cầu rút tiền gửi trong người hoặc qua thư thoại sẽ không được chấp nhận.

Để biết cách hoàn thành đăng ký, vui lòng xem các Hướng dẫn kỹ thuật BC PNP diện tay nghề và Express Entry BC.

Yếu tố tính điểm Điểm tối đa
Các yếu tố kinh tế (120)Phân cấp kỹ năng theo thỏa thuận công việc của B.C.60
 Tiền lương theo thỏa thuận công việc của B.C.50
 Khu vực làm việc10
Yếu tố nguồn nhân lực (80)Kinh nghiệm làm trực tiếp công việc liên quan25
 Trình độ học vấn cao nhất25
 Ngôn ngữ30
Tổng số điểm200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *