Sơ lược về chương trình thí điểm công nghệ BC PNP

Các BC PNP Tech Pilot hỗ trợ lĩnh vực công nghệ cao trong việc tuyển dụng tài năng quốc tế hàng đầu. Chương trình Tech Pilot cung cấp:

– Lời mời nộp đơn ngành công nghệ hàng tuần chỉ áp dụng cho các ứng viên trong 29 ngành nghề công nghệ đủ điều kiện tại B.C., như đã nêu trong tài liệu này  (đương đơn vẫn cần phải đăng ký với BC PNP)

– dịch vụ trợ giúp đặc biệt cho các nhà tuyển dụng công nghệ

– Ưu tiên xử lý cho các hồ sơ công nghệ

– Mục tiêu tiếp cận và tham gia vào lĩnh vực công nghệ

– Thời hạn thỏa thuận công việc linh hoạt (xem chi tiết bên dưới).

29 ngành nghề đủ điều kiện cho BC PNP Tech Pilot được liệt kê trong tài liệu này.

Quá trình

Bạn cần phải xác định nếu ngành nghề nghiệp của bạn (NOC) là một trong 29 ngành nghề được liệt kê là đủ điều kiện. Sau đó chọn loại BC PNP phù hợp nhất với bạn. Xin lưu ý rằng bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình tại thời điểm đăng ký và nộp hồ sơ.

Để biết thêm thông tin về quá trình đăng ký và chấm điểm, hãy tham khảo phần quy trình của hướng dẫn này.

Yêu cầu về thời hạn công việc đối với ngành nghề công nghệ đủ điều kiện

Tính đến ngày 26/06/2018, thỏa thuận công việc thuộc diện BC PNP Tech Pilot phải đáp ứng điều kiện sau:

– Thỏa thuận công việc phải được là một công việc duy nhất nằm trong 29 ngành nghề đủ điều kiện của BC PNP Tech Pilot.

– Thỏa thuận công việc có thời hạn ít nhất 1 năm (365 ngày)

– Thỏa thuận công việc phải còn hạn ít nhất 120 ngày tại thời điểm nộp đơn.

Thời hạn công việc dài hơn hoặc không xác định thời hạn vẫn đủ điều kiện.

Ví dụ 1 – Thỏa thuận công việc với thời gian giới hạn đủ điều kiện:

– Bạn bắt đầu làm việc với công ty ABC vào ngày 15/02/2018 với thỏa thuận công việc 1 năm (tức là thỏa thuận công việc hết hạn vào ngày 14/02/2019).

– Công việc của bạn là một trong 29 ngành nghiệp đủ điều kiện cho BC PNP Tech Pilot.

– Bạn đăng ký BC PNP Diện Người lao động lành nghề vào ngày 01/07/2018.

– Bạn nhận được thư mời nộp hồ sơ vào ngày 12/09/2018.

– Bạn nộp hồ sơ ngày 12/10/2018. Tại thời điểm nộp hồ sơ, bạn còn 125 ngày trên thỏa thuận công việc trước khi hết hạn (kết thúc ngày 14/02/ 2019).

Vì lời mời làm việc của bạn ít nhất 1 năm và lời mời làm việc của bạn sẽ hết hạn sau 120 ngày hoặc nhiều hơn kể từ ngày bạn nộp đơn, bạn sẽ được coi là đã đáp ứng yêu cầu cho lời mời làm việc đủ điều kiện

Ví dụ 2 – Thỏa thuận công việc với thời gian giới hạn không đủ điều kiện:

– Bạn bắt đầu làm việc với công ty XYZ vào ngày 15/02/2018 với thỏa thuận công việc 1 năm (tức là thỏa thuận công việc hết hạn vào ngày 14/02/2019).

– Công việc của bạn là một trong 29 ngành nghiệp đủ điều kiện cho BC PNP Tech Pilot.

– Bạn đăng ký BC PNP Diện Người lao động lành nghề vào ngày 01/11/2018.

– Bạn nhận được thư mời nộp hồ sơ vào ngày 12/11/2018.

– Bạn nộp hồ sơ ngày 12/12/2018. Tại thời điểm nộp hồ sơ, bạn còn 64 ngày trên thỏa thuận công việc trước khi hết hạn (kết thúc ngày 14/02/ 2019).

Thời gian hết hạn thỏa thuận công việc của bạn ít hơn 120 ngày từ ngày bạn nộp hồ sơ, bạn đã không đáp ứng yêu cầu cho một lời mời làm việc đủ điều kiện.

Để biết thêm thông tin

– Tải bảng thông tin BC PNP Tech Pilot để in và có cái nhìn tổng quan hơn.

– Đọc tài liệu BC PNP Tech Pilot các câu hỏi thường gặp cho những câu trả lời cụ thể liên quan đến chương trình Tech Pilot.

– Vào trang lời mời để có thông tin về lời mời đăng ký, bao gồm cả ngày công bố kết quả, số lượng và tần suất lời mời.

– Nếu bạn là chủ lao động trong lĩnh vực công nghệ tại B.C. và có thắc mắc, vui lòng liên hệ đơn vị trợ giúp BC PNP: PNPTechEmployers@gov.bc.ca

– Nếu bạn là đương đơn và có câu hỏi chung về BC PNP, vui lòng truy cập mục liên hệ trong website của chúng tôi.

Giới thiệu chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia

Yêu cầu chung của nhập cư diện tay nghề (Skill Immigration)

Yêu cầu về thu nhập tối thiểu đối với nhập cư diện tay nghề (Skill Immigration).

Yêu cầu về ngôn ngữ đối với nhập cư diện tay nghề (Skill Immigration)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *