Ứng viên tham gia Express Entry

Các ứng viên tham gia Express Entry được lựa chọn từ danh sách những ứng viên đủ điều kiện đã đăng ký vào hệ thống Express Entry của chính phủ Canada. Hệ thống này giúp xử lý hồ sơ nhập cư của các ứng viên tiềm năng đơn giản và nhanh hơn.

Đã nhận được lời mời?

Chúc mừng bạn đã nhận được lời mời tham dự. Chúng tôi có thể giúp bạn nộp hồ sơ.

Giúp bạn nộp hồ sơ

Đã đăng ký Express Entry?

Nếu bạn đã đăng ký hệ thống Express Entry, chúng tôi có thể giúp bạn cải thiện điểm số.

Cải thiện điểm CRS

Express Entry không phải là 1 chương trình nhập cư, mà là 1 hệ thống được sử dụng bởi Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) để lựa chọn các ứng viên để nhập cư Canada theo các chương trình kinh tế:

Quy trình Express Entry

Xác định khả năng đủ điều kiện

Ứng viên đủ điều kiện với các chương trình nhập cư kinh tế của liên bang sẽ được đưa vào danh sách Express Entry. Bước đầu tiên cần thực hiện chính là xác định khả năng đủ điều kiện của bạn cho 1 trong những chương trình nhập cư này.

Nếu đủ điều kiện, bạn cần chuyển sang bước tiếp theo.

Nếu bạn không đủ điều kiện, bạ phải cố gắng đáp ứng điều kiện yêu cầu bằng cách ải thiện các yếu tố nguồn nhân lực của mình trong lĩnh vực kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, trình độ ngôn ngữ, học vấn.

Hoàn thiện hồ sơ Express Entry trực tuyến

Các ứng viên đủ điều kiện cho 1 trong những chương trình nhập cư diện kinh tế liên bang phải tạo một hồ sơ trực tuyến, trong hồ sơ, họ phải cung cấp thông tin đầy đủ về kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, trình độ ngôn ngữ, trình độ học và các thông tin cá nhân khác.

Các ứng viên đáp ứng tiêu chí của 1 trong những chương trình nhập cư kinh tế liên bang được xếp vào trong các nhóm ứng viên và được xếp hạng theo hệ thống đánh giá toàn diện (CRS). Nếu ứng viên chưa có lời mời làm việc hợp lệ từ 1 nhà tuyển dụng Canada hoặc đề cử tỉnh bang, họ phải đăng ký với Ngân hàng việc làm (Job Bank) của Canada. Kể từ 6/6/2017, đăng ký việc làm tại Job Bank không còn bắt buộc. Tuy nhiên, việc đăng ký này có thể cải thiện khả năng ứng viên được tìm thấy bởi các nhà tuyển dụng Canada.

Cải thiện hồ sơ và thứ hạng của bạn

Các ứng viên trong nhóm Express Entry được đánh giá và xếp hạng theo bảng điểm CRS, điểm được cho tương ứng với các yếu tố sau:

Số điểm CRS tối đa mà ứng viên có được là 1.200 điểm.

Chính phủ Canada lựa chón các ứng viên từ hệ thống Express trong các nhóm theo xếp hạng từ trên xuống. Vì thế, việc tốt nhất các ứng viên nên thực hiện là cố gắng cải thiện điểm CRS của mình để tối ưu khả năng nhận được lời mời đăng ký (ITA).

Nhận được lời mời đăng ký và nộp đơn xin thường trú

Chính phủ Canada, chính phủ tỉnh bang và chủ lao động ở Canada, có thể chọn các ứng viên từ các nhóm Express Entry.

Các ứng viên được xếp hạng cao nhất (tức là các ứng viên được coi là có cơ hội thành công nhất ở Canada) và những ứng viên có lời mời làm việc hợp lệ hoặc đề cử tỉnh bang sẽ được nhận lời mời đăng ký trở thành thường trú nhân Canada. Các ứng viên phải nộp đơn đăng ký thường trú nhân trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được lời mời đăng ký (ITA), IRCC sẽ xử lý hồ sơ này trong vòng tối đa 6 tháng.

Các ứng viên phải đảm bảo rằng họ hoàn thành tất cả các biểu mẫu cần thiết và gửi đầy đủ tài liệu trong khung thời gian quy định. Sau khi hoàn thành quá trình này, các ứng viên thành công (và gia đình) đến Canada dưới diện thường trú nhân.

Các ứng viên trong danh sách Express Entry không nhận được lời mời đăng ký trong 12 tháng, có thể gửi lại hồ sơ của họ trong trường hợp họ vẫn đáp ứng tiêu chí của 1 trong những chương trình nhập cư diện kinh tế.

Chuẩn bị cho Express Entry