Yêu cầu đối với Express Entry British Columbia diện nghiên cứu sinh quốc tế (EEBC – International Post-Graduate).

Nếu bạn đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học tại B.C. với bằng Thạc sĩ hoặc tiến sĩ về khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng hoặc y tế, bạn có thể đủ điều kiện EEBC – Nghiên cứu sinh quốc tế. Bạn không cần một lời mời làm việc từ chủ doanh nghiệp để nộp hồ sơ cho diện này.

Xin lưu ý rằng hồ sơ đăng ký của bạn sẽ không được chấp thuận nếu bạn đang ở Canada và không thuộc dạng di trú hợp lệ hoặc nếu đang làm việc mà không có giấy phép

Điều kiện yêu cầu

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu chung, để hội đủ điều kiện cho BC PNP dưới dạng EEBC -Nghiên cứu sinh quốc tế, bạn phải đáp ứng yêu cầu sau đây:

Số hồ sơ IRCC Express Entry và mã số công tìm kiếm công việc hợp lệ cho biết bạn đáp ứng các tiêu chí điều kiện cho một trong những chương trình nhập cư kinh tế liên bang thuộc hệ thống Express Entry của IRCC

Các chương trình nhập cư kinh tế liên bang là:

– Chương trình người lao động lành nghề liên bang

Chương trình người lao động cấp cao liên bang

– Nhóm có kinh nghiệm làm việc tại Canada.

Có văn bằng Thạc sĩ hoặc tiến sĩ nhận được trong vòng ba năm qua từ một chương trình đủ điều kiện tại cơ sở đào tạo sau trung học tại B.C.

Văn bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ phải được cung cấp từ một tổ chức sau trung học đủ điều kiện tại B.C.

Chương trình học tập không đủ điều kiện trong trường hợp đó là chương trình học từ xa của nước ngoài hoặc Canada.

Văn bằng của bạn (Thạc sĩ hoặc tiến sĩ) phải thuộc một trong những chương trình trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học áp dụng hoặc y tế:

– Nông nghiệp, hoạt động nông nghiệp và những ngành khoa học liên quan

– Công nghệ sinh học và y sinh.

– Công nghệ thông tin, máy tính và thiết bị hỗ trợ

– Máy tính và thông tin khoa học và dịch vụ hỗ trợ

– Kỹ thuật

– Công nghệ kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật

– Chuyên ngành y tế và các chương trình liên quan

– Toán học và thống kê

– Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên

– Vật lý học

Quan trọng:  Vui lòng tham khảo tài liệu Các chương trình học đủ điều kiện cho BC PNP IPG & EEBC IPG để biết thêm thông tin về các chương trình học đủ điều kiện.

Bạn phải nộp hồ sơ cho BC PNP trong vòng  ba năm kể từ ngày được ghi trên bản điểm chính thức chứng minh bạn đã hoàn thành tất cả các yêu cầu của chương trình học tập.

Khả năng và ý định sinh sống, làm việc tại B.C.

Bằng chứng bao gồm:

– Khoảng thời gian cư trú trước đó hiện tại ở B.C.

– Sự kết nối của bạn và B.C. thông qua công việc, học tập hoặc gia đình.

– Mô tả về bất kỳ hành động nào bạn đã thực hiện để định cư lâu dài tại BC, chẳng hạn như tìm việc làm hoặc nơi để sống.

– Việc làm hiện tại tại B.C.

– Tìm kiếm thông tin chi tiết việc làm (nhà tuyển dụng tiềm năng, nộp hồ sơ, nỗ lực tạo mối quan hệ, phát triển kinh doanh,…)

– Tham gia vào các cộng đồng

– Khả năng tự túc tài chính tại B.C.

– Kế hoạch để có được hoặc duy trì việc làm tại B.C.

BC PNP thường yêu cầu người nộp đơn diện này sẽ cư trú tại B.C. sau khi tốt nghiệp chương trình học hợp lệ. Việc không chứng minh được bạn sẽ cư trú tại B.C. sau khi được đề cử có thể dẫn đến việc từ chối hồ sơ của bạn. Trong trường hợp khác, BC PNP có thể cung cấp một ngoại lệ từ chính sách này trong một thời gian giới hạn.

Không nộp tài liệu chứng minh khả năng và ý định của bạn để định cư lâu dài tại B.C. có thể dẫn đến việc từ chối hồ sơ.

Không gửi bằng chứng về khả năng và ý định của bạn để vĩnh viễn cư trú tại B.C. có thể dẫn đến việc từ chối các ứng dụng của bạn.

Tất cả các yêu cầu phải được đáp ứng tại thời điểm nộp hồ sơ

Để biết thông tin về những tài liệu được yêu cầu tại thời điểm nộp hồ sơ, xin vui lòng xem Hướng dẫn kỹ thuật BC PNP diện tay nghề và Express Entry BC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *