Yêu cầu đối với diện Express Entry British Columbia nhóm sinh viên quốc tế (EEBC – International Graduate)

Nếu bạn là sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ trường đại học hoặc cao đẳng của Canada trong ba năm qua, bạn có thể đủ điều kiện cho BC PNP. Bạn cần có thỏa thuận làm việc từ nhà tuyển dụng tại B.C không xác định thời hạn*, việc làm toàn thời gian và thường đòi hỏi trình độ học vấnđại học hoặc cao đẳng.

*Vui lòng xem Phụ lục 1: BC PNP Tech Pilot đối với các “đề nghị công việc không xác định thời hạn”  ngoại trừ các ngành nghề công nghệ.

Xin lưu ý rằng hồ sơ đăng ký của bạn sẽ không được chấp thuận nếu bạn đang ở Canada và không thuộc dạng di trú hợp lệ hoặc nếu đang làm việc mà không có giấy phép.

Điều kiện yêu cầu

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu chung, để hội đủ điều kiện cho PNP BC Express Entry – Sinh viên quốc tế, bạn phải đáp ứng yêu cầu sau đây:

Số hồ sơ IRCC Express Entry và mã số công tìm kiếm công việc hợp lệ cho biết bạn đáp ứng các tiêu chí điều kiện cho một trong những chương trình nhập cư kinh tế liên bang thuộc hệ thống Express Entry của IRCC

Các chương trình nhập cư kinh tế liên bang là:

– Chương trình người lao động lành nghề liên bang

Chương trình người lao động cấp cao liên bang

– Nhóm có kinh nghiệm làm việc tại Canada.

Một văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận từ một tổ chức sau trung học đủ điều kiện ở Canada

Bạn phải nộp hồ sơ vào BC PNP trong vòng ba năm tính từ ngày được hiển thị trên bảng điểm chính thức của bạn cho thấy rằng bạn đã hoàn thành tất cả các yêu cầu của chương trình học của văn bằng hoặc chứng chỉ.

Chương trình học tập không đủ điều kiện trong trường hợp đó là chương trình học từ xa của nước ngoài hoặc Canada.

Văn bằng:

Văn bằng tốt nghiệp sau trung học của bạn phải từ một cơ sở giáo dục có đủ thẩm quyền tại Canada

Nếu trường tọa lạc tại B.C.:

– Xem thông tin tại Kế hoạch giáo dục cho một danh sách các chương trình học được cấp bằng tại B.C.

– Xem thông tin tại website Bộ giáo dục nâng cao, Kỹ năng & đào tạo cho một danh sách các chương trình học tư nhân được cấp bằng tại B.C.

Chứng chỉ hoặc chứng nhận

Nếu bạn có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận, thì loại giấy tờ này phải từ cơ sở giáo dục công lập sau trung học tại Canada. Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận từ cơ sở giáo dục tư nhân là không đủ điều kiện. Đào tạo ngôn ngữ (ví dụ như chương trình ESL) là không đủ điều kiện.

Chương trình phải kéo dài ít nhất 8 tháng (hai học kỳ) toàn thời gian tương đương (ngoại trừ vừa học vừa làm, chương trình thực tế hay thực tập). Chương trình vừa học vừa làm, chương trình thực tế hay thực tập có thể hoàn thành, cung cấp 8 tháng theo yêu cầu có thể được chấp nhận. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thư xác nhận xác nhận việc bạn đã thực hiện yêu cầu này.

Chương trình học tương đương toàn thời gian được xác định bởi các tổ chức giáo dục sau trung học được cấp giấy chứng nhận.

Xem thông tin từ website của Bộ giáo dục nâng cao, Kỹ năng & đào tạo cho danh sách các cơ sở đào tạo sau trung học công lập tại B.C.

Một đề nghị công việc không xác định thời hạn *, việc làm toàn thời gian từ chủ lao động đủ điều kiện BC mức lương đáp ứng các tiêu chuẩn ngành nghề.

Vị trí công việc phải thuộc NOC 0, A hoặc. Để biết thêm thông tin về NOC và cách hoạt động,  vui lòng truy cập phần này.

Giám sát hoặc quản lý thường chỉ có được thông qua tăng dần kinh nghiệm hoặc trách nhiệm. Nếu bạn đã được đề nghị một vị trí giám sát hoặc quản lý, trách nhiệm chứng minh kinh nghiệm đủ điều kiện cho bạn cho vị trí này thuộc về bạn và chủ lao động. Bạn phải chứng minh rõ ràng kinh nghiệm này trong sơ yếu lý lịch của bạn.

Nếu bạn không thể chứng minh rằng bạn ngày càng có nhiều kinh nghiệm hoặc trách nhiệm, hoặc nếu chủ lao động của bạn không thể chứng minh rằng công việc này phù hợp, hồ sơ của bạn có thể bị từ chối.

Nếu vị trí được cung cấp đòi hỏi phải có giấy chứng nhận bắt buộc, giấy phép hoặc giấy đăng ký, bạn phải cung cấp tài liệu tại thời điểm nộp hồ sơ cho BC PNP, chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu này hoặc các yêu cầu này sẽ sẽ sớm được đáp ứng.

Chủ lao động phải cung cấp thư tuyển dụng có tiêu đề chính thức của công ty.

Thư tuyển dụng phải:

– Ngày tháng và chữ ký xác nhận bởi một nhân viên hoặc chủ sở hữu của công ty được phép thuê nhân viên.

– Ngày tháng và chữ ký xác nhận của bạn về việc chấp nhận đề nghị công việc.

Ngoài ra, việc cung cấp việc làm phải bao gồm:

Ngoài ra, đề nghị công việc phải bao gồm:

– Tiêu đề công việc và nhiệm vụ của bạn

– Tỷ lệ thanh toán

– Thời gian làm việc

– Vị trí là không xác định thời hạn * và toàn thời gian (trung bình tối thiểu 30 giờ/tuần, việc làm suốt năm).

– Lợi ích cộng thêm bên cạnh những yêu cầu của pháp luật (như trợ cấp và kế hoạch chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm khuyết tật, trả tiền bệnh, chỗ ở và phụ cấp bữa ăn, và phu cấp kỳ nghỉ).

– Nếu vị trí thuộc một thỏa ước lao động tập thể, phải có tham chiếu liên quan đến thỏa thuận

Chủ lao động không được nhận bất cứ lợi ích gì từ khoản thanh toán của bạn hoặc yêu cầu bạn phải trả bất kỳ khoản phí nào cho việc tuyển dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chi nhánh tiêu chuẩn làm việc.

Mức lương trong đề nghị công việc phải đáp mức thị trường và tương đương với mức lương trả cho người lao động có trình độ và kinh nghiệm tương đương tại B.C. và phù hợp với cấu trúc lương thưởng của chủ lao động. Để biết ví dụ về mức lương thị trường theo nghề nghiệp, vui lòng truy cập Ngân hàng việc làm (Job Bank).

BC PNP sẽ không xem xét tiền thưởng, hoa hồng, chia sẻ lợi nhuận, tiền tip, lương làm thêm giờ, phụ cấp nhà ở hoặc các khoản thanh toán tương tự khác như là một phần của tiền lương của bạn.

Bạn phải thiết lập mối quan hệ người lao động và nhà tuyển dụng. Nếu bạn sẽ được cung cấp các dịch vụ như một nhà thầu độc lập, bạn không đủ điều kiện cho diện tay nghề của BC PNP.

Nếu ban đầu bạn được thuê bằng một LMIA tích cực, mức lương bạn đang kiếm được tại thời điểm đăng ký và nộp đơn phải bằng hoặc lớn hơn mức lương nêu trong đề nghị công việc và LMIA.

Chủ lao động của bạn cũng phải đáp ứng yêu cầu của chủ lao động.

*Vui lòng xem Phụ lục 1: BC PNP Tech Pilot đối với các “đề nghị công việc không xác định thời hạn”  ngoại trừ các ngành nghề công nghệ.

Bằng chứng rằng bạn đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu

Bạn phải chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu theo:

– Mức lương hàng năm tại B.C.

– Nơi cư trú tại B.C.

– Số người phụ thuộc

Cách BC PNP thu thập thông tin về yêu cầu thu nhập tối thiểu của bạn có thể được tìm thấy trong hướng dẫn này.

Theo diện Express Entry British Columbia, bạn phải chứng minh mình đáp ứng số tiền tối thiểu để an cư đủ điều kiện cho một trong những chương trình nhập cư kinh tế liên bang như là Express Entry.

Xin vui lòng xem xét cẩn thận các thông tin chi tiết rên website của IRCC  về yêu cầu quỹ an cư đối với diện Express Entry. Yêu cầu đối với quỹ an cư khác nhau tùy theo chương trình nhập cư kinh tế liên bang mà người nộp đơn có thể đủ điều kiện.

Xin lưu ý rằng yêu cầu chứng minh quỹ an cư của IRCC tách biệt với các yêu cầu thu nhập tối thiểu của BC PNP.

Tất cả các yêu cầu phải được đáp ứng tại thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

Để biết thông tin về tài liệu được yêu cầu tại thời điểm nộp hồ sơ, vui lòng xem các Hướng dẫn kỹ thuật BC PNP diện tay nghề và Express Entry BC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *