Yêu cầu đối với diện tay nghề thuộc nhóm người lao động lành nghề (Skilled-Worker) BC PNP

Điều kiện yêu cầu

Xin lưu ý rằng hồ sơ đăng ký của bạn sẽ không được chấp thuận nếu bạn đang ở Canada và không thuộc dạng di trú hợp lệ hoặc nếu đang làm việc mà không có giấy phép.

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu chung, để hội đủ điều kiện cho Diện tay nghề – Người lao động lành nghề, bạn phải đáp ứng yêu cầu sau đây:

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp toàn thời gian (hoặc công việc toàn thời gian tương đương) trong ngành nghề làm việc bạn được đề nghị, và nếu có, các chứng chỉ và yêu cầu về trình độ của vị trí công việc.

Vị trí bạn được đề nghị phải là NOC 0, A, B, những vị trí này thường yêu cầu trình độ học vấn sau trung học. Để biết thêm thông tin về NOC và cách hoạt động, vui lòng truy cập phần này.

BC PNP định nghĩa kinh nghiệm làm việc trực tiếp là làm việc được trả tiền được đúng theo mã NOC với công việc được đề nghị tại B.C. Kinh nghiệm làm việc ngành nghề liên quan có mã NOC tương đương hoặc lớn hơn mã NOC của công việc được đề nghị tại B.C. sẽ được chấp nhận nếu bạn có thể chứng minh thỏa đáng sự liên quan.

Nếu vị trí công việc đòi hỏi phải có chứng nhận bắt buộc, giấy phép hoặc đăng ký, bạn phải cung cấp tài liệu vào thời điểm đăng ký BC PNP cho thấy rằng bạn đáp ứng các yêu cầu này, hoặc làm thế nào các yêu cầu này sẽ sớm được đáp ứng.

Kinh nghiệm làm việc theo hợp đồng thời vụ đủ điều kiện khi đáp ứng các tiêu chí sau:

– Công việc theo hợp đồng thời vụ là toàn thời gian (tối thiểu 30 giờ/tuần)

– Kinh nghiệm làm việc theo hợp đồng thời vụ có NOC tương đương hoặc lớn hơn NOC của công việc được đề nghị tại B.C (tại thời điểm đăng ký, bạn phải chứng minh kinh nghiệm này có liên quan).

Kinh nghiệm ở NOC thấp hơn không được coi là liên quan trực tiếp. Hợp đồng thời vụ không trả lương không được xem là đủ điều điều kiện.

Kinh nghiệm công việc được tính trong phạm vi Canada hoặc ở nước ngoài.     

Một đề nghị công việc không xác định thời hạn *, việc làm toàn thời gian từ chủ lao động đủ điều kiện BC mức lương đáp ứng các tiêu chuẩn ngành nghề.

Chủ lao động phải cung cấp đề nghị công việc cho ứng viên với tiêu đề thư chính thức của doanh nghiệp

Thư tuyển dụng phải đáp ứng yêu cầu

– Ngày tháng và chữ ký xác nhận bởi một nhân viên hoặc chủ sở hữu của công ty được phép thuê nhân viên.

– Ngày tháng và chữ ký xác nhận của bạn về việc chấp nhận đề nghị công việc.

Ngoài ra, đề nghị công việc phải bao gồm:

– Tiêu đề công việc và nhiệm vụ của bạn

– Tỷ lệ thanh toán

– Thời gian làm việc

– Vị trí là không xác định thời hạn * và toàn thời gian (trung bình tối thiểu 30 giờ/tuần, việc làm suốt năm).

– Lợi ích cộng thêm bên cạnh những yêu cầu của pháp luật (như trợ cấp và kế hoạch chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm khuyết tật, trả tiền bệnh, chỗ ở và phụ cấp bữa ăn, và phu cấp kỳ nghỉ).

– Nếu vị trí thuộc một thỏa ước lao động tập thể, phải có tham chiếu liên quan đến thỏa thuận

Chủ lao động không được nhận bất cứ lợi ích gì từ khoản thanh toán của bạn hoặc yêu cầu bạn phải trả bất kỳ khoản phí nào cho việc tuyển dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chi nhánh tiêu chuẩn làm việc.

Mức lương trong đề nghị công việc phải đáp mức thị trường và tương đương với mức lương trả cho người lao động có trình độ và kinh nghiệm tương đương tại B.C. và phù hợp với cấu trúc lương thưởng của chủ lao động. Để biết ví dụ về mức lương thị trường theo nghề nghiệp, vui lòng truy cập Ngân hàng việc làm (Job Bank).

BC PNP sẽ không xem xét tiền thưởng, hoa hồng, chia sẻ lợi nhuận, tiền tip, lương làm thêm giờ, phụ cấp nhà ở hoặc các khoản thanh toán tương tự khác như là một phần của tiền lương của bạn.

Bạn phải thiết lập mối quan hệ người lao động và nhà tuyển dụng. Nếu bạn sẽ được cung cấp các dịch vụ như một nhà thầu độc lập, bạn không đủ điều kiện cho diện tay nghề của BC PNP.

Nếu ban đầu bạn được thuê bằng một LMIA tích cực, mức lương bạn đang kiếm được tại thời điểm đăng ký và nộp đơn phải bằng hoặc lớn hơn mức lương nêu trong đề nghị công việc và LMIA.

Chủ lao động của bạn cũng phải đáp ứng yêu cầu của chủ lao động.

*Vui lòng xem Phụ lục 1: BC PNP Tech Pilot đối với các “đề nghị công việc không xác định thời hạn”  ngoại trừ các ngành nghề công nghệ.

Bằng chứng rằng bạn đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu

Bạn phải chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu theo:

– Mức lương hàng năm tại B.C.

– Nơi cư trú tại B.C.

– Số người phụ thuộc

Cách BC PNP thu thập thông tin về yêu cầu thu nhập tối thiểu của bạn có thể được tìm thấy trong hướng dẫn này.

Sự thông thạo ngôn ngữ

Nếu bạn đang làm việc ngành nghề NOC B, bạn phải nộp kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ với điểm số tối thiểu đáp ứng CLB cấp độ 4 cho các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Kết quả kiểm tra có hiệu lực trong hai năm từ ngày công bố kết quả. Kết quả kiểm tra phải có hiệu lực tại thời điểm đăng ký và nộp hồ sơ.

Nếu ngành nghề NOC 0 hoặc A, bạn không bắt buộc phải gửi kết quả kiểm tra ngôn ngữ tại thời điểm đăng ký, trừ khi bạn đăng ký để tích thêm điểm. Tuy nhiên, BC PNP có thể yêu cầu kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ trong quá trình nộp hồ sơ để xác nhận liệu bạn có đủ khả năng ngôn ngữ cho vị trí bạn được đề nghị.

Nếu bạn được tích điểm theo hệ thống đăng ký, bạn phải cung cấp cho BC PNP với một bản sao của kết quả kiểm tra ngôn ngữ của bạn tại thời điểm đăng ký, bất kể NOC nào

Thông tin về cách chúng tôi đánh giá các yêu cầu ngôn ngữ của bạn có thể tìm thấy  ở đây trong  hướng dẫn này.

Tất cả các yêu cầu phải được đáp ứng tại thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

Để biết thông tin về tài liệu được yêu cầu tại thời điểm nộp hồ sơ, vui lòng xem các Hướng dẫn kỹ thuật BC PNP diện tay nghề và Express Entry BC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *