Yêu cầu đối với diện tay nghề thuộc nhóm Người lao động sơ cấp và bán chuyên nghiệp (ELSS) BC PNP

Diện tay nghề – Người lao động sơ cấp và bán chuyên nghiệp (ELSS) – bao gồm cả việc làm tại Khu vực phát triển Đông Bắc.

Bạn có thể đủ điều kiện trong diện này nếu bạn hiện đang làm việc tại B.C. trong một ngành nghề đủ điều kiện thuộc các lĩnh vực du lịch, dịch vụ khách hàng, vận tải đường dài hoặc công nghiệp chế biến thực phẩm.

Hoặc

Bạn có thể hội đủ điều kiện cho diện này nếu bạn hiện đang làm việc tại khu vực phát triển đông bắc của tỉnh bang ở trình độ sơ cấp hoặc bán chuyên nghiệp,  chương trình caregivers, hoặc các công việc thuộc NOC C hoặc D. Để biết thêm thông tin về NOC và cách hoạt động,  vui lòng truy cập phần này.

Xin lưu ý rằng hồ sơ đăng ký của bạn sẽ không được chấp thuận nếu bạn đang ở Canada và không thuộc dạng di trú hợp lệ hoặc nếu đang làm việc mà không có giấy phép.

Điều kiện yêu cầu

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu chung, để hội đủ điều kiện cho Diện tay nghề Người lao động sơ cấp và bán chuyên nghiệp, bạn phải đáp ứng yêu cầu sau đây:

Kinh nghiệm làm việc tại B.C. trong một nghề nghiệp đủ điều kiện

Bạn phải được thuê và làm việc toàn thời gian (ít nhất 30 giờ/tuần, công việc dài hạn suốt năm) với sự hỗ trợ của chủ lao động trong việc đăng ký BC PNP trong các ngành nghề đủ điều kiện cho tối thiểu chín tháng liên tiếp  ngay trước khi đăng ký  vào BC PNP.

BC PNP cho phép những thay đổi trong việc làm của bạn từ một ELSS đủ điều kiện đến ELSS đủ điều kiện khác với cùng một chủ lao động. Nếu bạn cần thay đổi các thông tin trong thỏa thuận công việc mà bạn sử dụng để đăng ký, bạn phải rút hồ sơ cũ và đăng ký lại hồ sơ mới với các thông tin cập nhật. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng hồ sơ BC PNP Online hiện tại của bạn.

Ngoài ra, BC PNP có thể cho phép sự thăng tiến trong diện ELSS từ một ngành nghề ELSS đủ điều kiện đến ngành nghề NOC B với cùng một chủ lao động nếu bạn đủ điều kiện và đã đăng ký BC PNP dưới diện. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu của ELSS trước khi áp dụng sự ngoại lệ. Ví dụ, BC PNP sẽ không chấp nhận hồ sơ ELSS nếu bạn chỉ làm việc trong ba tháng ở ngành nghề ELSS đủ điều kiện trước khi đổi ngành nghề khác thuộc NOC B. Bạn cũng phải đáp ứng các yêu cầu cho vị trí mới như được định nghĩa trong Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC).

Nghỉ phép thường niên cũng sẽ được tính vào 9 tháng làm việc liên tiếp. Ví dụ, nếu bạn làm việc 9 tháng cho một chủ lao động, trong thời gian 9 tháng đó có một kỳ nghỉ 2 tuần thì bạn vẫn đáp ứng được yêu cầu làm việc 9 tháng liên tục.

Việc làm là một phần của chương trình học (chẳng hạn như diện vừa học vừa làm) hoặc sử dụng giấy phép học tập hoặc giấy phép làm việc ngoài giờ học được xem là không đủ điều kiện tích lũy cho kinh nghiệm làm việc.

Ngoại trừ vùng phát triển đông bắc của B.C., các nghề nghiệp đủ điều kiện được chia thành ba loại:

– Du lịch và dịch vụ khách hàng

– Vận tải đường dài

– Chế biến thực phẩm

Tham khảo phần này để biết danh sách đầy đủ các ngành nghề.

Bạn phải duy trì việc làm toàn thời gian với chủ lao động tại B.C. trong cả hai BC PNP và các quy trình xin thường trú.

Người nộp đơn trong trường hợp không còn được phép làm việc cho chủ lao động hỗ trợ tại B.C. vào thời gian họ nhận được Thư mời đăng ký (ITA), và những người duy trì tình trạng thị thực tại Canada (ví dụ như du khách) hoặc rời khỏi Canada, có thể nộp đơn nếu họ đáp ứng:

– Yêu cầu 9 tháng làm việc toàn thời gian trên giấy phép lao động hợp lệ tại B.C. được đáp ứng tại thời điểm nộp hồ sơ.

– Thỏa thuận công việc vẫn còn hiệu lực trong suốt quá trình đăng ký và nộp hồ sơ.

Các chủ lao động cũng phải tiếp tục tuyển dụng liên tục các vị trí bỏ trống trong thời gian người lao động chưa được cho phép làm việc.

Ngoài 9 tháng yêu cầu làm việc toàn thời gian, các tài xế xe tải dài cũng phải có nhất kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong 3 năm khi đăng ký BC PNP. Kinh nghiệm này có thể tích lũy trong hoặc bên ngoài Canada

Một thỏa thuận công việc không xác định thời hạn, toàn thời gian từ một nhà tuyển dụng BC đủ điều kiện, trong một ngành nghề đủ điều kiện thuộc NOC C hoặc D với mức lương đáp ứng các tiêu chuẩn ngành

Chủ lao động phải cung cấp đề nghị công việc cho ứng viên với tiêu đề thư chính thức của doanh nghiệp

Thư tuyển dụng phải đáp ứng yêu cầu

– Ngày tháng và chữ ký xác nhận bởi một nhân viên hoặc chủ sở hữu của công ty được phép thuê nhân viên.

– Ngày tháng và chữ ký xác nhận của bạn về việc chấp nhận đề nghị công việc.

Ngoài ra, đề nghị công việc phải bao gồm:

– Tiêu đề công việc và nhiệm vụ của bạn

– Tỷ lệ thanh toán

– Thời gian làm việc

– Vị trí là không xác định thời hạn và toàn thời gian (trung bình tối thiểu 30 giờ/tuần, việc làm suốt năm).

– Lợi ích cộng thêm bên cạnh những yêu cầu của pháp luật (như trợ cấp và kế hoạch chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm khuyết tật, trả tiền bệnh, chỗ ở và phụ cấp bữa ăn, và phu cấp kỳ nghỉ).

– Nếu vị trí thuộc một thỏa ước lao động tập thể, phải có tham chiếu liên quan đến thỏa thuận

Chủ lao động không được nhận bất cứ lợi ích gì từ khoản thanh toán của bạn hoặc yêu cầu bạn phải trả bất kỳ khoản phí nào cho việc tuyển dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chi nhánh tiêu chuẩn làm việc.

Mức lương trong đề nghị công việc phải đáp mức thị trường và tương đương với mức lương trả cho người lao động có trình độ và kinh nghiệm tương đương tại B.C. và phù hợp với cấu trúc lương thưởng của chủ lao động. Để biết ví dụ về mức lương thị trường theo nghề nghiệp, vui lòng truy cập Ngân hàng việc làm (Job Bank).

BC PNP sẽ không xem xét tiền thưởng, hoa hồng, chia sẻ lợi nhuận, tiền tip, lương làm thêm giờ, phụ cấp nhà ở hoặc các khoản thanh toán tương tự khác như là một phần của tiền lương của bạn.

Bạn phải thiết lập mối quan hệ người lao động và nhà tuyển dụng. Nếu bạn sẽ được cung cấp các dịch vụ như một nhà thầu độc lập, bạn không đủ điều kiện cho diện tay nghề của BC PNP.

Nếu ban đầu bạn được thuê bằng một LMIA tích cực, mức lương bạn đang kiếm được tại thời điểm đăng ký và nộp đơn phải bằng hoặc lớn hơn mức lương nêu trong đề nghị công việc và LMIA.

Chủ lao động của bạn cũng phải đáp ứng yêu cầu của chủ lao động.

Bằng chứng rằng bạn đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu

Bạn phải chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu theo:

– Mức lương hàng năm tại B.C.

– Nơi cư trú tại B.C.

– Số người phụ thuộc

Ứng viên diện Người lao động sơ cấp và bán chuyên nghiệp phải chứng minh được việc đáp ứng mức thu nhập tối thiểu trong 9 tháng làm việc liên tục trước khi đăng ký và nộp hồ sơ. BC PNP cũng có thể yêu cầu tài liệu các tài liệu khác chứng minh sự cộng tác giữa người lao động và chủ lao động.

Cách BC PNP thu thập thông tin về yêu cầu thu nhập tối thiểu của bạn có thể được tìm thấy trong hướng dẫn này.

Hoàn thành giáo dục trung học hoặc bất kỳ giấy phép, giấy chứng nhận cần thiết cho công việc

Ở mức tối thiểu, bạn phải hoàn thành thành công giáo dục trung học phổ thông trong hoặc ngoài Canada. Bạn sẽ cần phải gửi một bản sao bằng tiếng Anh và các chứng chỉ cao nhất của bạn, văn bằng, giấy chứng nhận hoặc bảng điểm.

 Nếu vị trí công vei65c đòi hỏi phải có chứng nhận bắt buộc, giấy phép hoặc đăng ký, bạn phải cung cấp tài liệu tại thời điểm nộp hồ sơ BC PNP, để chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu này hoặc làm thế nào các yêu cầu này sẽ sớm được đáp ứng.

Tài xế xe tải phải có:

– Một giấy phép lái xe B.C. Hạng 1 trong suốt 9 tháng làm việc toàn thời gian.

– Chứng thực hệ thống phanh khí nén.

– Giấy chứng nhận khác nếu cần thiết (ví dụ giấy chứng nhận vận chuyển hàng hóa nguy hiểm).

Trình độ thông thạo ngôn ngữ

Bạn phải nộp kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ với số điểm tối thiểu phải bằng hoặc lớn hơn CLB cấp độ 4 trong tất cả bốn năng lực: nghe, speaking, đọc và  viết.

Kết quả kiểm tra có hiệu lực trong hai năm từ ngày công bố kết quả. Kết quả kiểm tra phải có hiệu lực tại thời điểm đăng ký và nộp hồ sơ.

Tất cả các yêu cầu phải được đáp ứng tại thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *