Yêu cầu đối với diện tay nghề thuộc nhóm Sinh viên quốc tế (International Graduate) BC PNP

Diện tay nghề  – Sinh viên quốc tế

Nếu bạn là sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ trường đại học hoặc cao đẳng của Canada trong ba năm qua, bạn có thể đủ điều kiện cho BC PNP.

Xin lưu ý rằng hồ sơ đăng ký của bạn sẽ không được chấp thuận nếu bạn đang ở Canada và không thuộc dạng di trú hợp lệ hoặc nếu đang làm việc mà không có giấy phép.

Điều kiện yêu cầu

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu chung, để hội đủ điều kiện cho Diện tay nghề – Sinh viên quốc tế, bạn phải đáp ứng yêu cầu sau đây:

Một văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận từ một tổ chức sau trung học đủ điều kiện ở Canada

Bạn phải nộp hồ sơ vào BC PNP trong vòng ba năm tính từ ngày được hiển thị trên bảng điểm chính thức của bạn cho thấy rằng bạn đã hoàn thành tất cả các yêu cầu của chương trình học của văn bằng hoặc chứng chỉ.

Chương trình học tập không đủ điều kiện trong trường hợp đó là chương trình học từ xa của nước ngoài hoặc Canada.

Văn bằng:

Văn bằng tốt nghiệp sau trung học của bạn phải từ một cơ sở giáo dục có đủ thẩm quyền tại Canada

Nếu trường tọa lạc tại B.C.:

– Xem thông tin tại Kế hoạch giáo dục cho một danh sách các chương trình học được cấp bằng tại B.C.

– Xem thông tin tại website Bộ giáo dục nâng cao, Kỹ năng & đào tạo cho một danh sách các chương trình học tư nhân được cấp bằng tại B.C.

Lưu ý: Một số văn bằng phù hợp với Chương trình nhập cư Diện tay nghề – Nghiên cứu sinh quốc tế.

Chứng chỉ hoặc chứng nhận

Nếu bạn có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận, thì loại giấy tờ này phải từ cơ sở giáo dục công lập sau trung học tại Canada. Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận từ cơ sở giáo dục tư nhân là không đủ điều kiện. Đào tạo ngôn ngữ (ví dụ như chương trình ESL) là không đủ điều kiện.

Chương trình phải kéo dài ít nhất 8 tháng (hai học kỳ) toàn thời gian tương đương (ngoại trừ chương trình vừa học vừa làm, chương trình thực tế hay thực tập). Chương trình vừa học vừa làm, chương trình thực tế hay thực tập có thể hoàn thành, cung cấp 8 tháng theo yêu cầu có thể được chấp nhận. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thư xác nhận xác nhận việc bạn đã thực hiện yêu cầu này.

Chương trình học tương đương toàn thời gian được xác định bởi các tổ chức giáo dục sau trung học được cấp giấy chứng nhận.

Xem thông tin từ website của Bộ giáo dục nâng cao, Kỹ năng & đào tạo cho danh sách các cơ sở đào tạo sau trung học công lập tại B.C.

Thỏa thuận công việc toàn thời gian, vị tri không xác định thời hạn * thường đòi hỏi trình độ học vấn đại học hoặc cao đẳng với mức lương đáp ứng các tiêu chuẩn ngành

Trách nhiệm của chủ lao động là phải chứng minh lời mời làm việc này là thật.

Vị trí công việc phải thuộc NOC 0, A hoặc. Để biết thêm thông tin về NOC và cách hoạt động,  vui lòng truy cập phần này.

Giám sát hoặc quản lý thường chỉ có được thông qua tăng dần kinh nghiệm hoặc trách nhiệm. Nếu bạn đã được đề nghị một vị trí giám sát hoặc quản lý, trách nhiệm chứng minh kinh nghiệm đủ điều kiện cho bạn cho vị trí này thuộc về bạn và chủ lao động. Bạn phải chứng minh rõ ràng kinh nghiệm này trong sơ yếu lý lịch của bạn.

Nếu bạn không thể chứng minh rằng bạn ngày càng có nhiều kinh nghiệm hoặc trách nhiệm, hoặc nếu chủ lao động của bạn không thể chứng minh rằng công việc này phù hợp, hồ sơ của bạn có thể bị từ chối.

Nếu vị trí được cung cấp đòi hỏi phải có giấy chứng nhận bắt buộc, giấy phép hoặc giấy đăng ký, bạn phải cung cấp tài liệu tại thời điểm nộp hồ sơ cho BC PNP, chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu này hoặc các yêu cầu này sẽ sẽ sớm được đáp ứng.

Chủ lao động phải cung cấp thư tuyển dụng có tiêu đề chính thức của công ty.

Thư tuyển dụng phải:

– Ngày tháng và chữ ký xác nhận bởi một nhân viên hoặc chủ sở hữu của công ty được phép thuê nhân viên.

– Ngày tháng và chữ ký xác nhận của bạn về việc chấp nhận đề nghị công việc.

Ngoài ra, việc cung cấp việc làm phải bao gồm:

Ngoài ra, đề nghị công việc phải bao gồm:

– Tiêu đề công việc và nhiệm vụ của bạn

– Tỷ lệ thanh toán

– Thời gian làm việc

– Vị trí là không xác định thời hạn * và toàn thời gian (trung bình tối thiểu 30 giờ/tuần, việc làm suốt năm).

– Lợi ích cộng thêm bên cạnh những yêu cầu của pháp luật (như trợ cấp và kế hoạch chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm khuyết tật, trả tiền bệnh, chỗ ở và phụ cấp bữa ăn, và phu cấp kỳ nghỉ).

– Nếu vị trí thuộc một thỏa ước lao động tập thể, phải có tham chiếu liên quan đến thỏa thuận

Chủ lao động không được nhận bất cứ lợi ích gì từ khoản thanh toán của bạn hoặc yêu cầu bạn phải trả bất kỳ khoản phí nào cho việc tuyển dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chi nhánh tiêu chuẩn làm việc.

Mức lương trong đề nghị công việc phải đáp mức thị trường và tương đương với mức lương trả cho người lao động có trình độ và kinh nghiệm tương đương tại B.C. và phù hợp với cấu trúc lương thưởng của chủ lao động. Để biết ví dụ về mức lương thị trường theo nghề nghiệp, vui lòng truy cập Ngân hàng việc làm (Job Bank).

BC PNP sẽ không xem xét tiền thưởng, hoa hồng, chia sẻ lợi nhuận, tiền tip, lương làm thêm giờ, phụ cấp nhà ở hoặc các khoản thanh toán tương tự khác như là một phần của tiền lương của bạn.

Bạn phải thiết lập mối quan hệ người lao động và nhà tuyển dụng. Nếu bạn sẽ được cung cấp các dịch vụ như một nhà thầu độc lập, bạn không đủ điều kiện cho diện tay nghề của BC PNP.

Nếu ban đầu bạn được thuê bằng một LMIA tích cực, mức lương bạn đang kiếm được tại thời điểm đăng ký và nộp đơn phải bằng hoặc lớn hơn mức lương nêu trong đề nghị công việc và LMIA.

Chủ lao động của bạn cũng phải đáp ứng yêu cầu của chủ lao động.

*Vui lòng xem Phụ lục 1: BC PNP Tech Pilot đối với các “đề nghị công việc không xác định thời hạn”  ngoại trừ các ngành nghề công nghệ.

Bằng chứng rằng bạn đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu

Bạn phải chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu theo:

– Mức lương hàng năm tại B.C.

– Nơi cư trú tại B.C.

– Số người phụ thuộc

Cách BC PNP thu thập thông tin về yêu cầu thu nhập tối thiểu của bạn có thể được tìm thấy trong hướng dẫn này.

Sự thông thạo ngôn ngữ

Nếu bạn đang làm việc ngành nghề NOC B, bạn phải nộp kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ với điểm số tối thiểu đáp ứng CLB cấp độ 4 cho các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Kết quả kiểm tra có hiệu lực trong hai năm từ ngày công bố kết quả. Kết quả kiểm tra phải có hiệu lực tại thời điểm đăng ký và nộp hồ sơ.

Nếu ngành nghề NOC 0 hoặc A, bạn không bắt buộc phải gửi kết quả kiểm tra ngôn ngữ tại thời điểm đăng ký, trừ khi bạn đăng ký để tích thêm điểm. Tuy nhiên, BC PNP có thể yêu cầu kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ trong quá trình nộp hồ sơ để xác nhận liệu bạn có đủ khả năng ngôn ngữ cho vị trí bạn được đề nghị.

Nếu bạn được tích điểm theo hệ thống đăng ký, bạn phải cung cấp cho BC PNP với một bản sao của kết quả kiểm tra ngôn ngữ của bạn tại thời điểm đăng ký, bất kể NOC nào

Thông tin về cách chúng tôi đánh giá các yêu cầu ngôn ngữ của bạn có thể tìm thấy  ở đây trong  hướng dẫn này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *