Yêu cầu đối với người bảo lãnh ngoài việc người bảo lãnh phải là công dân hoặc thường trú nhân Canada, họ còn phải đáp ứng một số điều kiện chung cho chương trình nhập cư diện đoàn tụ gia đình.

Yêu cầu đối với người bảo lãnh

Người bảo lãnh phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Người bảo lãnh phải chứng minh họ đủ khả năng về tài chính để hỗ trợ cho người nhập cư và những người phụ thuộc về các nhu cầu thiết yếu trong trường hợp người nhập cư và những người phụ thuộc không thể tự nuôi sống bản thân, các nhu cầu bao gồm:

  • Thực phẩm, quần áo, chỗ ở và các yêu cầu cơ bản khác của cuộc sống hàng ngày.
  • Chăm sóc nha khoa và mắt, cũng như các nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác không được chi trả bởi các dịch vụ y tế công cộng dành cho tất cả công dân và thường trú nhân Canada.

Người bảo lãnh phải ký kết thỏa thuận với chính phủ Canada hoặc chính phủ tỉnh bang Quebec các điều khoản sau:

  • Người bảo lãnh phải đồng ý hỗ trợ cho người nhập cư những nhu cầu thiết yếu trong một khoản thời gian quy định bởi chính phủ.
  • Nếu người được bảo lãnh trên 19 tuổi và không phải là người lớn tuổi (người già) thì người bảo lãnh phải đồng ý hỗ trợ cho người nhập cư những nhu cầu thiết yếu trong một khoản thời gian quy định bởi chính phủ và người được bảo lãnh phải nỗ lực để tự nuôi sống bản thân.

Người bảo lãnh phải có một trong hai:

  • Hiện diện và sinh sống tại Canada trong khoản thời gian nhất định .
  • Công dân Canada bảo lãnh cho vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp, con cái phụ thuộc phải có mặt để sinh sống cùng với người được bảo lãnh trong thời gian người được bảo lãnh đến Canada với tư cách là một thường trú nhân.

Ngoài ra, người bảo lãnh phải tối thiểu 18 tuổi, không tiền án tiền sự, không đang trong tình trạng phá sản, không có lệnh trục xuất (nếu là thường trú nhân) và không bị buộc tội nghiêm trọng.